NORI_shelf のバックアップソース(No.1)

**海苔棚 NORI_shelf [#e8c19240]
~
2:48 - NORI_shelf 海苔棚
#youtube(W623Qix46Vs)
~
[[0:00 - Grow raw seaweeds. 生海苔を育てる >https://youtu.be/W623Qix46Vs]]
[[2:15 - Harvest raw seaweeds. 生海苔を収穫する >https://www.youtube.com/watch?v=W623Qix46Vs&t=135s]]
[[2:48 - Make NORI sheets. 板海苔を作る >https://www.youtube.com/watch?v=W623Qix46Vs&t=168s]]
[[4:28 - Reuse a NORI shelf. 海苔棚の再使用 >https://www.youtube.com/watch?v=W623Qix46Vs&t=268s]]